Institutioner

Boligforeninger – højskoler – plejehjem – efterskoler …

Mange institutioner begynder i stigende grad at energirenovere deres bygninger.

I forbindelse med energirenovering vil det være oplagt at rette blikket mod varmeanlægget, da man ofte kan opnå en markant lavere varmeregning samtidig med, at man får en mere miljøvenlig energiform.

Vejle VVS & Økobyg udarbejder uforpligtende forslag og tilbud til energirenovering af boligforeninger, højskoler, plejehjem, efterskoler og andre institutioner. Kontakt os her …
Energirenovering-Vejle-VVS

 

 

 

Økonomieksempler

1. Udskiftning til varmepumpe

Nedenfor har du et eksempel på de økonomiske fordele ved at skifte fra gasfyring til fyring med en jordvarmepumpe.

Udgangspunktet er en højskole med 100 elever, 6000 m2 bygninger og et nuværende gasforbrug på 87.000 m3/år, hvilket svarer til ca. 957 MWh/år.

Skolens varmeanlæg egner sig til varmepumpedrift og ændres ikke væsentligt. Der installeres 3 varmepumper i kaskadeløsning på i alt 240 KW, og der opsættes 2 stk. 2000 l buffertanke. I en tilstødende boldbane nedgraves jordslanger. SCOP-værdi for varmepumpe er 3,8. Læs mere om SCOP-værdier ved at klikke her …

Gasprisen er 9,03 kr./m3 – Elprisen for en varmepumpe er 1,50 kr./KWh – man får rabat ved varmepumpedrift.

Anlægspris i alt inkl. moms = 1.380.000 kr.

– salg af energibesparelser på 33 øre x 706.000 KWh = 230.000 kr.

Samlet investering = 1.150.000 kr.

Nuværende energiforbrug er 87.000 m3 gas á 9,03 = 785.600 kr./år.

Fremtidig energiudgift, hvis der skiftes til varmepumpe er 957 MWh : 3,8 x 1500 kr./MWh 377.800 kr./år.

Årlig energibesparelse = 407.800 kr.

Financiering: Ved at optage et 20-årigt 3,5% obligationslån på 1,15 mio. vil første års ydelse være ca. 90.700 kr.

Første års overskud vil være på 317.100 kr.


2. Supplering med solvarme

Samme højskole som beskrevet ovenfor ønsker ikke/kan ikke udtræde af aftalen med gasselskabet, men vil investere i et solvarmeanlæg for at minimere gasforbruget og få en grønnere profil. Der installeres 67 m2 solvarme med en beregnet dækningsgrad på 30% af det varme brugsvand.

Solvarmeydelsen vil være 40,2 MWh/år. Gasprisen er 9,03 kr./m3 (0,82 kr./KWh).

Anlægspris i alt inkl. moms = 273.600 kr.

– salg af energibesparelser på 33 øre x 40.200 KWh = 13.300 kr.

Samlet investering = 260.300 kr.

Årlig besparelse vil være 40,2 MWh x 0,82 kr. = 32.900 kr.

Financiering: Ved at optage et 20-årigt 3,5% obligationslån på 260.300 kr. vil første års ydelse være 21.100 kr.

Første års overskud vil være 11.800 kr.

Læs om dine mulighed for at få tilskud til energirenovering her …

Comments are closed