Priser og besparelser

Varmeregning og energipriser – august 2018 – udregnet efter et forbrug på 15.000 KWh pr. år i et énfamiliehus.

Olie:

Fyringsnyttevirkning 90% – Oliepris 10,00 kr./l – Energiindhold 10 KWh/l olie.

Olieforbrug = 1.667 l olie/år x 10,00 kr. = 16.670 kr./år (1,11 kr./KWh).


Gas:

Fyringsnyttevirkning 100% – Gaspris 9,0 kr./m3 – Energiindhold 11,0 KWh/m3.

Gasforbrug = 1.364 m3/år x 9,0 kr. = 12.276 kr./år (0,82 kr./KWh).


Træpiller:

Fyringsnyttevirkning 92% – Træpillepris 2.000 kr./ton – Energiindhold 4800 KWh/ton.

Træpilleforbrug 3,4 ton/år x 2.000 kr. = 6.800 kr./år (0,45 kr./KWh).


Brænde:

Fyringsnyttevirkning 90% – Brændepris 390 kr./ksm3 (*) – Energiindhold 4,1 KWh/kg.

1 ksm3 = 250 kg træ. Brændeforbrug 16 ksm3/år x 390 kr. = 6.240 kr./år (0,42 kr./KWh).

(*) ksm3 = kasserummeter. 390 kr./ksm3 for savet og kløvet blandet træ.


Varmepumpe:

SCOP-værdi 4,0 – Elpris 1,40 kr./KWh (**).

Elforbrug 3.750 KWh/år x 1,40 kr. = 5.250 kr./år (0,35 kr/KWh)


Elvarme:

Elpris 1,40 kr./KWh (**) – Elforbrug 15.000 KWh/år x 1,40 kr. = 21.000 kr./år (1,40 kr./KWh).

(**) Elprisen reduceres med ca. 0,8 kr./KWh for forbrug over 4.000 KWh/år, hvis du har varmepumpe, elvarme, el.lign.


Fjernvarme:

Nyttevirkning 100%. – Varmepris 0,56 kr./KWh (***) – Abonnement 2.812 kr./år(***)

Varmeregning 15.000 KWh/år x 0,56 kr. = 8.400 + 2.812 = 11.212 kr./år (0,75 kr/KWh).

(***) Priserne er fra fjernvarmeselskabet TreFor.


Solvarme:

Energiprisen for solvarme kan ikke direkte sammenlignes med de øvrige energipriser, da solvarmen ikke vil kunne dække det samlede energiforbrug. Men det kan være et godt supplement til et andet varmeanlæg, så din samlede energipris kommer længere ned.

Eludgiften til pumpedrift af solvarme er 80 KWh/år x 2,20 kr. = 176 kr./år.

Når det primære varmeanlæg sparer 3000 KWh/år, bliver solvarmeenergiprisen 0,06 kr./KWh.

Comments are closed