Tilskud

Der findes flere forskellige muligheder for at få tilskud eller skattefradrag i forbindelse med vvs-arbejde. Formålet er enten at fremme beskæftigelsen eller at nedbringe energiforbruget.

Vejle VVS & Økobyg har 30 års erfaring i energivenlige løsninger – og vi rådgiver gerne.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradraget er genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen i 2016 og 2017 er ændret i forhold til tidligere år, således at der fremover hovedsagligt gives fradrag for grønne investeringer og renoveringer på boligen.

 • Fradraget er på op til 6.000 kr. for serviceydelser, og 12.000 kr for håndværksydelser om året for hver ægtefælle/samlever i husstanden.
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – så husk at få en udspecificeret regning, hvor arbejdslønnen inkl. moms er opgjort separat.
 • Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser.

Læs mere om håndværkerfradraget på Skats hjemmeside ved at klikke her …

Følgende er bl.a. omfattet af ordningen

 • Installation af solfangere og solceller.
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg (træpillekedler, brændekedler, m.v.).
 • Udskiftning af olie- og gaskedler.
 • Installation af jordvarme.
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg.
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits.
 • Energirenoveringer

Vejle VVS & Økobyg undersøger gerne, om du kan få fradrag for påtænkte håndværksarbejder

Tilskud til energibesparelser

Energiforsyningsselskaber, olieselskaber m.v. er pålagt bestemte energimæssige sparekrav. Kravene prøver de at opfylde på forskellige måder, og mange af selskaberne opkøber derfor energibesparelser, som andre har udført. Hvis du investerer i et solvarmeanlæg, en varmepumpe, el.lign, kan du derfor sælge din energibesparelse til selskabet som en engangsydelse.

På hjemmesiden svk.teknologisk er der et ”standardværdikatalog for energibesparelser”.

Her kan du se, at:

 • Udskiftning af en ældre oliekedel fra før 1977 til et automatisk fyret træpilleanlæg er beregnet til en besparelse på 5.905 KWh/år, hvilket kan udløse et tilskud på ca. 2.244 kr.
 • Et 5 m2 solvarmeanlæg installeret i et hus med et ældre oliefyr er beregnet til en besparelse på 6.502 KWh/år, hvilket giver ca. 2080 kr. (32 øre/KWh).

De forskellige energiforsyningsselskaber har forskellige takster, men prisen ligger for tiden typisk på ca. 32 øre pr. KWh i årlig besparelse. Der skal laves en aftale om køb af besparelsen, inden arbejdet går i gang.

Vejle VVS & Økobyg hjælper dig gerne med at lave aftalen med selskabet. Kontakt Vejle VVS & Økobyg, hvis du vil høre mere om dine mulighede for tilskud og skattefradrag.

Comments are closed