Varmepumper

En varmepumpe er en fornuftig løsning på et mere energivenligt og økonomisk varmeanlæg. Hos Vejle VVS & Økobyg kan du få et uforpligtende tilbud på levering og installering af en varmepumpe. Vi kommer også gerne ud og rådgiver om den bedste og mest energivenlig løsning for netop din bolig eller dit byggeri.

Et varmepumpeanlæg kører automatisk, og kræver ingen pasning – kun et årligt service-eftersyn.

En energivenlig varmepumpe …

En varmepumpe bruger strøm til at drive anlægget, og man kan derfor ikke eentydigt sige, om det er et miljørigtigt varmeanlæg. Det afhænger af, hvordan din strøm produceres. Hvis du selv har et solcelleanlæg eller en vindmølle, der laver strømmen, er det ren og vedvarende energi. Hvis du køber strømmen fra et kulkraftværk, er det et varmeanlæg baseret på fossil energi, hvilket ikke er helt så miljøvenligt.

Jo mere af Danmarks elforsyning, der overgår til vindmøller eller anden form for vedvarende energi, jo mere miljøvenlige vil varmepumperne blive.

Varmepumpe-ved-hus-Vejle-VVS

 

 

 

 

Sådan virker en varmepumpe

Skitse-Varmepumpe

En varmepumpe optager varmen fra jorden eller luften og afgiver den til bygningens varmeanlæg. Det er samme princip om fordampning og kompression, som benyttes i store køleanlæg og køleskabe.

Ved varmepumper er det jorden eller luften udenfor, der bliver afkølet, og bygningen der opvarmes.

Effektivitet for en varmepumpe

Generelt set bliver en varmepumpe mere effektiv når jorden/luften hvor energien optages fra bliver varmere, og den temperatur, som kræves til varmeanlægget i bygningen, kan være så lav som muligt.

En varmepumpes effektivitet angives som en SCOP- eller COP værdi, som udtrykker, hvor meget mere den yder i forhold til, hvad den bruger. (Seasonal) Coefficient Of Performance = (årlig) ydelseskoifficient).

 • Hvis SCOP-værdien er 3,9, betyder det, at varmepumpen i gennemsnit over fyringssæsonen producerer 3,9 KWh varme, hver gang den bruger 1 KWh elektricitet (efter en nærmere fastsat afprøvningsprocedure).
 • COP-værdien angiver ydelseskoifficienten ved et bestemt temperatursæt. F. eks. har en 10 KW Wolf jordvarmepumpe COP-værdien 4,7 ved (B0/W35 iht. EN 14511), hvilket betyder, at varmepumpen afgiver 4,7 KWh varme, hver gang den bruger 1 KWh elektricitet, når temperaturen i jordslangerne er 0o og varmeafgivelsen er 35o.
  • Den samme Wolf varmepumpe har en COP-værdi på 2,9 ved (B0/W55 iht EN14511).
  • COP-værdien falder altså fra 4,7 til 2,9, hvis man skal hæve fremløbstemperaturen i sit varmeanlæg fra 35o til 55o.

For en varmepumpe, der optager energien fra luften, er udetemperaturen endvidere meget afgørende for COP-værdien. Jo lavere udetemperatur, jo lavere COP-værdi.

Fra 2012 har energistyrelsen stillet krav til de forskellige typer varmepumpers SCOP.

Hvor kan varmepumper bruges?

Hvis du overvejer at investere i en varmepumpe, er det vigtigt, at bygningen og varmeanlægget egner sig til det. Gulvvarme er normalt mest velegnet, fordi du kan køre med lave fremløbstemperaturer. Hvis du har et utæt hus med radiatorer, hvor du skal køre med høje fremløbstemperaturer for at holde varmen, kan du ikke umiddelbart anvende varmepumper. Her må du først sørge for at tætne og efterisolere bygningen og evt. sætte større eller flere radiatorer op.

For at undgå for mange start/stop på varmepumpen installeres der normalt en buffertank. Varmepumpen kan også kombineres med solvarme, der så sørger for 2/3 af det varme vand på årsbasis. Da varmepumpen har den dårligste COP-værdi ved varmtvandsproduktion, kan denne kombination være fordelagtig.

Eksempler på varmepumper:

Bosch-varmepumpe
Varmepumpe-Bosch-Vejle-VVS
Danfoss-varmepumpe

Typer af varmepumper

Varmepumper deles op i 3 typer afhængig af, hvor energien hentes, og hvordan den afleveres:

 1. Væske/vand varmepumper (jordvarmepumper)
  Her optages varmen fra jordslanger, der er nedgravet i haven – eller en sø, en brønd, et borehul, eller andet. Væsken i jordslangerne kaldes brine og er vand tilsat en frostvæske. Varmen afgives i bygningens vandbårne centralvarmeanlæg.
  Jordvarmeanlæg har normalt de højeste SCOP-værdier, da jordtemperaturen i en meters dybde er ret stabil. Anlægsudgifterne er normalt også højere. (100 – 150.000 kr.).
 2. Luft/vand varmepumper
  Her optages energien fra luften ved et apparat, der er opstillet udendørs. Afleveres til bygningens vandbårne varmeanlæg. Har typisk lidt lavere SCOP-værdier, men normalt også lavere anlægsomkostninger (80-130.000).
  En variant af denne type er boligventilationsvarmepumpen, hvor man bruger udsugningsluften fra ventilationsanlægget til at producere varmt vand plus evt. noget rumvarme.
 3. Luft/luft-varmepumper
  Optager energien fra luften og blæser varmen ind som varm luft.
  Disse varmepumper kan ikke lave varmt brugsvand. Er mest velegnede i sommerhuse, eller hvis de supplerer/erstatter elvarme. Forholdsvis små anlægsinvesteringer.

Comments are closed